Układ klimatyzacji utrzymany w dobrym stanie jest gwarancją optymalnej temperatury we wnętrzu samochodu. Pozwala to nie tylko na ograniczenie przedostania się zanieczyszczeń do środka pojazdu, ale i  ochronę przed bakteriami i innymi mikroorganizmami, które mogą wystąpić przez zgromadzoną w parowniku wodę.

Zmniejszenie wydajności klimatyzacji następuje również, gdy z układu klimatyzacji ucieka czynnik chłodniczy, którego w ciągu roku może ubywać nawet do 10%.

Szczelność sprawdzamy za pomocą stacji do obsługi klimatyzacji na podciśnieniu 1 bara, przy pomocy azotu lub środków ultrafioletowych czy testerami elektronicznymi.

klimatyzacja

Serwis

 • kontrola wzrokowa wszystkich składników,
 • wymiana środka chłodniczego,
 • smarowanie układu klimatyzacji i kompresora,
 • kontrola szczelności,
 • wymiana filtra pyłkowego,
 • wymiana filtra-osuszacza,
 • dezynfekcja parownika.

Przegląd

 • kontrola wzrokowa wszystkich składników,
 • kontrola działania i wydajności,
 • wymiana filtra pyłkowego,
 • zalecana dezynfekcja parownika.

Czynności naprawcze

 • wykrywanie nieszczelności,
 • płukanie układu,
 • naprawa/wymiana przewodów elastycznych,
 • naprawa/wymiana przewodów sztywnych,
 • demontaż, montaż, naprawa, regeneracja sprężarek,
 • wymiana parowników, skraplaczy, filtrów, wentylatorów,
 • kontrola sprawności,
 • kontrola układu ogrzewania,
 • kontrola układu sterowania.